Danser i udstilling Brandts

Projekt: Cities for Culture

Photo: Elvinas Tam

Projektet skaber internationalt konkurrencedygtige kulturdestinationer, som bidrager til den bæredygtige udvikling og har klar værdi for lokalsamfundet. 

Projektet skal styrke samarbejdet og værdiskabelsen kulturaktørerne imellem for at øge bæredygtigheden og kulturforbruget hos storbygæsten.  I projektet har VisitOdense særligt fokus på:

Kernen i den danske kulturarv
Odenses største kulturelle styrkeposition er den internationalt kendte H.C. Andersen. Den 30. juni 2021 åbnede den største nye attraktion i Odense i mange år - et nyt H.C. Andersen Hus. Museet er tegnet af den berømte japanske arkitekt Kengo Kuma og består af både indendørs og udendørs rum, der tilsammen strækker sig over 10.000 m2. Det er de lokale odenseanernes stolthed, og i tilblivelsen af museet er hele Odenses bymidte genskabt, så museum og by smelter sammen. Pandemien har dog ændret grundlaget for de ellers store planer om at byde velkommen til internationale gæster, herunder særligt gæster fra fjernmarkeder, hos hvem H.C. Andersen er en kendt figur. Projektet her ønsker at bidrage til, at H.C. Andersen Hus kan blive det trækplaster til Odense og Fyn. 

Nonnebakken som UNESCO Verdensarv
Odenses 1.000-årige vikingeborg Nonnebakken er byens største og væsentligste fortidsminde. Borgen ligger velbevaret under jorden og er forhåbentligt snart Fyns første UNESCO verdensarvs-attraktion. Udpegningen sker sammen med fire andre borge; Aggersborg ved Løgstør, Fyrkat ved Hobro, Trelleborg ved Slagelse og Borgring ved Køge.
I forbindelse med den mulige verdensarv-udpegning arbejder Museum Odense på et prospekt for at udvikle Nonnebakken som formidlingsspot med mulig realisering i 2023 eller 2024. Med en realisering heraf vil det samlede oplevelsestilbud omkring Odenses vikingehistorie blive markant forbedret, og potentialerne for international tiltrækning blive forøget. Der er dog fortsat behov for at udvikle det samlede oplevelsestilbud i byen, der udover Nonnebakken også favner graven for Danmarks sidste vikingekonge,
Knud den Hellige, i Odense Domkirke, jernalderlandsbyen Odins Odense, vikingeudstillingen på bymuseet TID mv. Med denne case skal hele Odenses vikingehistorie og oplevelsestilbud udvikles, så byen i højere grad kan tiltrække historie- og vikingeinteresserede turister.

Kulturturismestrategi og sammenhængskraft
Odense har igennem de senere år udviklet sig til en kultur og eventby, der årligt har et meget bredt tilbud af kulturtilbud. I den forbindelse kan nævnes Kunstmuseum Brandts, Odense Symfoniorkester, Den Fynske Opera, Den Kongelige Balletskole i Odense m.fl. Mange af disse kulturtilbud har primært haft fokus på tiltrækning af lokale og regionale brugere. Flere af disse kulturtilbud har potentialerne til at udvikle sig til også at kunne tiltrække nationale og internationale gæster til Odense, ligesom et bredere samarbejde på tværs af byens kulturinstitutioner kan bidrage til nye forretningsmodeller og produkttilbud, der  matcher nærmarkedernes præferencer.
Det vurderes nødvendigt at udvikle en kulturturismestrategi, der kan sætte retning for udviklingen af kulturturismen i Odense i de kommende år, og som kan bidrage til at skabe øget sammenhængskraft mellem Destination Fyn, Odense Kommune, byens kulturtilbud og byens hoteller.

Bevillingsgiver
Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 
Tidsperiode : 1. august 2022 til 31. juli 2025  
 

Cecilie Pedersen
Turismekonsulent

Consultant & maternity leave substitute: Sustainability and newsletters

cemp@odense.dk